Адрес на регистрация:

8800, Сливен, ул. “Димитър Пехливанов”, № 2

Офис и адрес за кореспонденция:

8800, Сливен, ул. “Димитър Пехливанов”, № 2
тел. / факс: 044/ 625 176
e-mail: zmetcheva@abv.bg ; ametchev@abv.bg

За контакти: 
Управители:
Инж. Зоя Мечева   – 044/625 176, 0889 436 202, 0879 474 401
Д-р Пенко Пенков –    044 662 664

Други:

инж. Атанас Мечев - 0879 474 311, 0884 035 605

инж. Борис Димитров - 044/625 176

За запитвания,  мнения, предложения влез в секция обратна връзка. Ще Ви се отговори в период от седмица.