Нормативни документи, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Поддържаме и актуализираме настоящата страница не с комерсиалини цели, а за да осигурим бърза и точна информация на нашите клиенти!


  НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
50.5 KB. от 16 февруари 2006
 
 НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
55.0 KB. от 16 февруари 2006
 
 НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
248.0 KB. от 16 февруари 2006
 
 НАРЕДБА за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения
37.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА от 2005 год. за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
50.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА от 2006 год. за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
86.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
73.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 10 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
104.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 11 oт 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
80.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 11 от 1993 год. за специалното работно облекло и предпазните средства
49.5 KB. от 17 февруари 2006
 
1 [2] 3 4 5 6 7 
« 67 файла в 7 страници »