Нормативни документи, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Поддържаме и актуализираме настоящата страница не с комерсиалини цели, а за да осигурим бърза и точна информация на нашите клиенти!


  НАРЕДБА № 4/2003 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради
590.5 KB. от 18 май 2007
 
 НАРЕДБА № 49 за изкуствено осветление на сградите
420.5 KB. от 29 февруари 2008
 
 НАРЕДБА № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
65.5 KB. от 14 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 6 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
154.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
75.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 7 от 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени
36.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 7 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
65.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
25.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 8 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
79.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА № 9 от 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините
123.0 KB. от 17 февруари 2006
 
1 2 3 4 [5] 6 7 
« 67 файла в 7 страници »