Нормативни документи, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Поддържаме и актуализираме настоящата страница не с комерсиалини цели, а за да осигурим бърза и точна информация на нашите клиенти!


  Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.
47.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 Наредба № 11 от 2005 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
78.5 KB. от 7 декември 2006
 
 Наредба № 3 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
122.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 Наредба № 3/2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
3.9 MB. от 18 май 2007
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 133 от 14 юли 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения
39.5 KB. от 29 февруари 2008
 
 ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
740.5 KB. от 24 февруари 2006
 
 ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
1.5 MB. от 18 май 2007
 
1 2 3 4 5 6 [7] 
« 67 файла в 7 страници